Förskolan Mullekojan


Förskolan ligger i Skarpnäck, Stockholm. Våra lokaler är belägna på bottenvåningen i flerfamiljshus och alldeles i närheten av husen finns en del av Nackareservatet, som för oss är hemmaskogen. Där bedriver vi huvuddelen av vår verksamhet.


Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets barnverksamhet för Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle. För våra allra yngsta barn så har vi Frö, som är som skogsknopp men anpassat för de allra yngsta. www.friluftsframjandet.se


Med läroplanen som grund och genom att använda våra sinnen vill vi ge barnet:


- kunskap om naturen samt förmedla naturkänsla
- ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
- kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
- stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
- möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
- grunden för ett livslångt intresse för friluftsliv


Vi följer Stockholm Stads riktlinjer gällande öppettider, 06.30-18.30 men anpassar våra tider
efter vårdnadshavares behov.


Sidan uppdaterad 2023-08-12