Förskolan Mullekojan


Förskolan ligger i Skarpnäck, Stockholm. Våra lokaler är belägna på bottenvåningen i ett flerfamiljshus och alldeles bakom huset finns en del av Nackareservatet, som för oss är hemmaskogen. Där bedriver vi huvuddelen av vår verksamhet.

Förskolan har 4 avdelningar. Tussilagon, Violen, Blåsippan och Vitsippan. Mullekojan har ett nära samarbete med vår andra förskola I Ur och Skur Laxehyddan där vi träffas varje dag.


Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets barnverksamhet för Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle. För våra allra yngsta barn så har vi Frö, som är som skogsknopp men anpassat för de allra yngsta. www.friluftsframjandet.se


Med läroplanen som grund och genom att använda våra sinnen vill vi ge barnet:


- kunskap om naturen samt förmedla naturkänsla
- ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
- kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
- stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
- möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
- grunden för ett livslångt intresse för friluftsliv


Vi följer Stockholm Stads riktlinjer gällande öppettider, 06.30-18.30 men anpassar våra tider
efter vårdnadshavares behov. För närvarande har förskolan öppet mån-fre 07.00-17.00.


Sidan uppdaterad 2022-03-03