Förskolan laxehyddanDetta är vår nya förskola som vi startade augusti 2021.
Förskolan ligger i Skarpnäck, Stockholm. Våra lokaler är belägna på bottenvåningen i ett flerfamiljshus och i närheten har vi tillgång till skogen där bedriver vi huvuddelen av vår verksamhet.

Förskolan har nu i början 1 avdelning, Snödroppen.

Vi har ett nära samarbeta med verkssamheten på I Ur och Skur Mullekojan som vi träffar varje dag.

   

Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets barnverksamhet Skogsmulle.  www.friluftsframjandet.se


Med läroplanen som grund och genom att använda våra sinnen vill vi ge barnet:


- kunskap om naturen samt förmedla naturkänsla
- ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
- kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
- stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
- möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
- grunden för ett livslångt intresse för friluftsliv


Vi följer Stockholm Stads riktlinjer gällande öppettider, 06.30-18.30 men anpassar våra tider
efter vårdnadshavares behov. För närvarande har förskolan öppet mån-fre 07.00-17.00.


Sidan uppdaterad 2022-03-03