Förskolan laxehyddanVi startade Laxehyddan augusti 2021.
Förskolan ligger i Skarpnäck, Stockholm. Våra lokaler är belägna på bottenvåningen i ett flerfamiljshus och i närheten har vi tillgång till skogen där bedriver vi huvuddelen av vår verksamhet.

   

Vi arbetar efter Friluftsfrämjandets barnverksamhet Skogsmulle.  www.friluftsframjandet.se


Med läroplanen som grund och genom att använda våra sinnen vill vi ge barnet:


- kunskap om naturen samt förmedla naturkänsla
- ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
- kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
- stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
- möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
- grunden för ett livslångt intresse för friluftsliv


Vi följer Stockholm Stads riktlinjer gällande öppettider, 06.30-18.30 men anpassar våra tider
efter vårdnadshavares behov.


Sidan uppdaterad 2023-08-12