Fritidshemmet


Eleverna på I Ur Skur skolan i Skarpnäck erbjuds heldagsomsorg från förskoleklass till årskurs 3. De allra flesta elever är inskrivna på fritidshemmet och vi följer Stockholm Stads riktlinjer för öppettider, 6.30-18.30, men anpassar våra tider efter vårdnadshaves behov.


Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i skolan och förskoleklassen och vi arbetar därför målinriktat efter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt med skolans verksamhetsmål.

En stor del av fritidshemmets verksamhet bedrivs utomhus. Fritidshemmet har aktivitetsstyrda eftermiddagar, det kan exempelvis vara aktiviteter som pyssel/skapande, idrott/rörelse, samtal, spel, bygg och lek, friluftsliv, värdegrund mm däremellan erbjuder vi fri lek. Eleverna har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll på fritidsrådet som hålls varje vecka.

Pedagogerna arbetar både i fritidshemmets verksamhet och under skoldagen där de lär känna eleverna på ett djupare plan eftersom de har möjlighet att se och möta eleverna i olika situationer. Detta skapar trygga relationer mellan elever och pedagoger.

För att skapa trygghet och förebygga kränkande behandling arbetar fritidshemmet med familjegrupper som bl.a. syftar till att skapa trygghet elever emellan och över åldersgränserna. Under vänskapsveckorna arbetar vi med värdegrundsarbetet genom gruppstärkande aktiviteter, hemligkompis med mera.

Frågar du eleverna vad som är viktigast i fritidshemmets verksamhet är det självklara svaret att HA ROLIGT!


Sidan uppdaterad 2023-08-12

dokument