Fritidshemmet


Eleverna på I Ur Skur skolan i Skarpnäck erbjuds heldagsomsorg från förskoleklass till årskurs 3. De allra flesta elever är inskrivna på fritidshemmet som är öppet mellan 7.30- 17:30 måndag till torsdag, och mellan 7.30 – 17:00 på fredagar. Mellanmål serveras utomhus ca kl. 14.30.

Fritidshemmet har även öppet under loven men vecka 28-31 är det semesterstängt.

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera utbildningen i skolan och förskoleklassen och vi arbetar därför målinriktat efter Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt med skolans verksamhetsmål.

En stor del av fritidshemmets verksamhet bedrivs utomhus. Fritidshemmet har aktivitetsstyrda eftermiddagar, det kan exempelvis vara aktiviteter som pyssel/skapande, idrott/rörelse, samtal, spel, bygg och lek, friluftsliv, värdegrund mm däremellan erbjuder vi fri lek. Eleverna har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll via fritidsrådet som hålls varannan vecka.

Pedagogerna arbetar både i fritidshemmets verksamhet och under skoldagen och får på så vis en helhetssyn av eleverna. De lär känna eleverna på ett djupare plan eftersom de har möjlighet att se och möta eleverna i olika miljöer och skiftande situationer. Detta skapar trygga relationer mellan elever och pedagoger.

För att skapa trygghet, förebygga och främja kränkande behandling arbetar fritidshemmet och skola med familjegrupper som bl.a. syftar till att skapa trygghet elever emellan över åldersgränserna. Fritidshemmet startar varje termin med vänskapsveckor för alla elever på F-3. Under vänskapsveckorna arbetar vi med värdegrundsarbetet genom gruppstärkande lekar, hemligkompis med mera.

Frågar du eleverna vad som är viktigast i fritidshemmets verksamhet är det självklara svaret att HA ROLIGT!


Sidan uppdaterad 2022-03-03

dokument